Meer dan 350 000 personen raden tophelp aan

Aide à domicile pour les personnes âgées vivant dans le département Boarnsterhim 0055

Boarnsterhim, voornaamste steden :

Auxiliaire de vie Grouw (Grou)
Auxiliaire de vie Akkrum
Auxiliaire de vie Warga (Wergea)
Auxiliaire de vie Irnsum (Jirnsum)
Auxiliaire de vie Roordahuizum (Reduzum)
Auxiliaire de vie Wartena (Warten)
Auxiliaire de vie Terhorne
Auxiliaire de vie Oldeboorn
Auxiliaire de vie Deersum
Auxiliaire de vie Sijbrandaburen
Hendrina, hulp aan huis - 9001 Grouw (grou)

Ik ben een lief betrouwbaar en geduldig. Vond het heerlijk om iets voor oudere mensen te kunnen betekenen. Geeft mij ook een goed gevoel.
Sarujdia, thuishulp voor ouderen in Rauwerd (raerd) 9012

hallo, ik heb ervaring met ouderen en kan goed met ouderen overweg. ik vind het leuk om iemand te helpen. k laat ouderen ook in hun waarde. ga niet van bovenaf zeggen wat ze moeten maar luister goed naar eigen hulpvraag.